Resultat Svartån 2/6

9st trotsade värmen i Örebro för att testa Svartån inför landslagskvalet nästa vecka. 4 timmar räckte bra i hettan. Grattis till dagens vinnare Kristian Ekman med högsta vikten som bland annat bestod av ett par rejäla braxar runt 1,5kg. Fisket var i övrigt helt ok med mestadels försiktiga skimmers och enstaka mörtar. Strömmen var svag och inga löjor som störde. En sektion direkt till vänster från parkeringen och vid kurvan borta vid utegymmet.

Sektionen vid parkeringen.

  1. Marcus Enström, peg 3, 8120g
  2. Jesper Dyberg, peg 2, 7620g
  3. Anssi Lehtevä, peg 1, 6440g
  4. Thomas Larsson, peg 4, 3360g

Sektionen vid gymmet

  1. Kristian Ekman, peg 5, 8940g
  2. Mikael Tono, peg 7, 7700g
  3. Patrik Dahlström, peg 9, 7260g
  4. Klas Hedström, peg 8, 6400g
  5. Folke Åström, peg 6, 2360g

 

 

Comments

Kommentarer