Trolling

 

Tävlingar 2016

Inbjudan till Nora Trolling Tour 2016

Resultat deltävling nr 1 Nora Trolling Tour, Fåsjön
Resultat deltävling nr 2 Nora Trolling Tour, Sottern
Resultat deltävling nr 3 Nora Trolling Tour, Malmlången
Resultat deltävling nr 4 Nora Trolling Tour, Råsvalen

Resultat totalen Nora Trolling tour

 

 

Tävlingar 2015

Inbjudan till Nora Trolling Tour 2015

Inbjudan Gösnatta på Norasjön 150626

Resultat deltävling nr 1 Nora Trolling Tour, Halvarsnoren

Resultat deltävling nr 2 Nora Trolling Tour, Vikern

Resultat Deltävling nr 3 Nora Trolling Tour, Hjälmaren

Resultat Deltävling nr 4 Nora Trolling Tour, Usken

Totalställningen i Nora Trolling Tour

 

 

Tävlingar 2014

Inbjudan till Nora Trolling Tour 2014

Resultat Gösnatta 140627


Resultat deltävling nr 1 Nora Trolling Tour, Fåsjön
Resultat deltävling nr 2 Nora Trolling Tour, Yngen
Resultat deltävling nr 3 Nora Trolling Tour, Malmlången
Resultat deltävling nr 4 Nora Trolling Tour,Råsvalen

Resultat KM i Trolling, Norasjön


Resultat totalt Nora Trolling Tour

 

Tävlingar 2013

Inbjudan till Nora Trolling Tour 2013

Gäddkampen

Resultat deltävling nr 1 Nora Trolling Tour, Hjälmaren
Resultat deltävling nr 2 Nora Trolling Tour, Vikern
Resultat deltävling nr 3 Nora Trolling Tour, Ljusnaren

Resultat deltävling nr 4 Nora Trolling Tour, Norasjön

Resultat totalt Nora Trolling Tour

 

Tävlingar 2012

Inbjudan till Nora Trolling Tour 2012

Resultat Gösnatta

Resultat deltävling nr 1 Nora trolling Tour Råsvalen
Resultat deltävling nr 2 Nora Trolling Tour Fåsjön
Resultat deltävling nr 3 Nora Trolling Tour Halvarsnoren

Resultat deltävling nr 4 Nora Trolling Tour Usken

Djupkarta över Usken

Resultat Nora Trolling Tour totalt 2012
 

Tävlingar 2011

Resultat från Gösnatta 2011

Inbjudan Nora Trolling Tour 2011

Resultat deltävling 1 Fåsjön
Resultat deltävling 2 Vikern

Resultat deltävling 3 Malmlången
Resultat deltävling 4 Norasjön

Slutställningen i touren

 


 

2010

Lake Tour
Lake Tour Västra silen  29-30/5
Lake Tour Siljan 12-13/6
Gösnatta 2/7
Scottytrollingen Kvien
Lake Tour Yxningen 21-22/8
Pike Trophy 4/9
Gäddfestivalen Fryken 25-26/9

Inbjudan Nora Trolling Tour 2010
Regler för årets tour
Resultat deltävling 1 Norrmogen
Resultat deltävling 2 Halvarsnoren
Resultat  deltävling 3 Yngen
Resultat deltävling 4 Usken
Resultat KM i trolling


Resultat Totalt

Bilder Norrmogen
Bilder Halvarsnoren


2009

Lake Tour
Lake Tour Lelång 23-24/5
Lake Tour Siljan 13-14/6
Lake Tour Yxningen 22-23/8
Gäddfestivalen Fryken 26-27/9

Inbjudan Nora Trolling Tour 2009
Regler för årets tour
Resultat Trolling deltävling 1 Fåsjön
Resultat Trolling deltävling 2 Vikern
Resultat Trolling deltävling 3 Norrmogen
Resultat Trolling deltävling  4 Råssvalen

Resultat Nora Trollingtour totalt, Slutställning

Statistik touren 1998-2009

Bilder Fåsjön
Bilder Vikern
Bilder Norrmogen
Bilder Råsvalen

Resultat trolling-km 091018
Gösnatta Norasjön 26/6
Scottytrollingen Kvien 11/7
Pike Trophy 5/9
Mjösa Trollingfestival 091003-04


2008

Lake Tour

Inbjudan Nora Trolling Tour 2008
Regler 2008
Resultat Trolling deltävling 1 Fåsjön
Resultat Trolling deltävling 2 Vikern
Resultat Trolling deltävling 3 Malmlången
Resultat Trolling deltävling 4 på Halvarsnoren
Bilder från Fåsjön
Bilder från Vikern
Bilder från Malmlången
Bilder från Halvarsnoren
Resultat Nora Trollingtour totalt
Bilder från Lelång
Bilder från Fryken
Resultat Gösnattta Norasjön 27/6
Resultat KM Trolling Norasjön 4/10
 Resultat Scottytrollingen på Kvien 12/7

Siljansmästerskapet Trolling 2008
Pike Trophy 2008

Dalarnas trollingprogram


2007

Inbjudan Nora Trolling Tour 2007
Inbjudan Trolling deltävling 4
Resultat deltävling 1 Norasjön
Resultat deltävling 2 Fåsjön
Resultat deltävling 3 Råssvalen
Resultat deltävling 4 Usken
Resultat totalt efter alla 4 deltävlingar

Nora trolling tour 10 år! Se lite info om segrare och stora fiskar genom åren.

Resultat Trolling KM 07

Lake Tour
Gäddfestivalen Fryken
Inbjudan Gäddtävling Värmland


2006

Inbjudan Nora Trolling Tour 2006
Inbjudan Göstävling Hallsberg
Inbjudan NTT Delt. 1 Fåsjön
Resultat Delt. 1 Fåsjön
Vinnare i Lotteriet
Gösnatta 2006
Inbjudan trollingtävling2 Vikern
Resultat trollingtävling 2 Vikern
Trolling cupen totalt efter 2 deltävlingar
Inbjudan trollingtävling 3 Råssvalen
Resultat trollingtävling 3 Råssvalen
Trolling cupen totalt efter 3 deltävlingar
Inbjudan trollingcupen 4 Norasjön
Resultat trollingcupen 4 Norasjön
Resultat Nora Trollingtour Totalt
Resultat Trolling KM 06


 Inbjudan Nora Trolling Tour 2005
Regler 2005
Invägning
Resultat 2005


Resultat NTT05 Deltävling 1 Halvarsnoren
Resultat Gösnatta 2005
Inbjudan deltävling 2 Fåsjön
Resultat NTT05 Deltävling 2 Fåsjön
NTT Totalt efter 2 Deltävlingar
Trolling KM 2005
NTT 05 Deltävling 3
NTT Efter 3 Deltävlingar
NTT 05 Deltävling 4
Nora Trolling Tour 2005 Slutresultat
Resultat 2004


Trolling Resultat
Resultat från Söröya
Deltävling 1 av 4 NTT 2004 Råssvalen 13/6-04
Totalt NTT Efter 1 deltävling
Resultat Gösnatta 2004
resultat trollingtävling 2 vikern 8 augusti
Totalt NTT efter 2 deltävlingar
Resultat deltävling 3 Fåsjön
Totalt NTT efter 3 deltävlingar
Resultat deltävling 4 Trolling Cupen
NTT CUPEN TOTALT
KM Trolling Norasjön