Tävlingar 2018

NORA TROLLING TOUR 2018

Inbudan Trolling 2018

27 Maj Råsvalen    V
17 Juni Sottern      V
23 Sept Norrmogen
14 Okt  ? även Km för Ngf

29 Juni Gösnatta
25 Juli SommarGösen