Art: Abborre

Fångstman : Per Nilsson

Vikt: 1.930

Sjö: Norrsjön

Datum: 201-07-10

 Art: Brax

Fångstman : Fredrik Samuelsson

Vikt: 6.600

Sjö: Rögle dammar (4)

Datum: 2016-05-19

 Art: Muskie

Fångstman: Göran Fors

Längd: 51 inch

Plats: Lake St Clair

Datum: 2015-10-14

 Art: Gädda

Fångstman: Jan Erik Stange

Vikt: 12.050

Plats: Vättern

Datum:  2017-04-06

Art: Gös

Fångstman: Stefan Källström

Vikt: 7.800gr

Längd: 95cm

Plats: Norra Vättern

Datum: 2021-07-20

Art: Harr

Fångstman: Kurt-Arne Larsson

Vikt: 1.555

Längd: 51cm

Plats: Soubbat, Norrland

Datum: 2019-04-23

Art: Hälleflundra

Fångstman: Tommy Funke

Längd: 187cm

Plats: Vaeröy

Datum: 2014-08-09

Art: Kolja

Fångstman: Jan Erik Persson

Vikt: 4.050

Plats: Okänd

Datum: Okänt

Art: Lax

Fångstman: Andreas Jakobsson

Vikt: 16.500

Plats: Östersjön

Datum: 2020-05-22

Art: Insjölax

Fångstman: Olle Eriksson

Vikt: 15.120gr

Plats: Vänern

Datum: 2021-04-27

Art: Sik

Fångstman: Henrik Lindgren

Vikt: 1.060

Plats: Vättern

Datum: 2009-09-20

Art: Lubb

Fångstman: Henrik Lindgren

Vikt: 5.99

Plats: Väröja

Datum: 2018-08-21

Art: Ruda

Fångstman: Po Eriksson

Vikt: 1.830

Plats Norasjön

Datum: 6/6-22

Art: Sarv

Fångstman: Daniel Göransson

Vikt: 1250gr

Plats: Norasjön

Datum: 2020-05-03

Art: Röding

Fångstman: Johan Cederborg

Vikt: 4.340

Plats Vättern

Datum: 2009-11-20

Art: Rödspätta

Fångstman: Linus Ericsson

Vikt: 1.930

Plats Lofoten

Datum: 2012-08-04

Art: Sandskädda

Fångstman: Henrik Lindgren

Vikt: 970

Plats Söröya

Datum: 2013-03-02

Art: Sutare

Fångstman: Håkan Knoppen Jansson

Vikt: 2.530

Plats: Mälaren 

Datum: 2022-09-10

Art: Torsk

Fångstman: Jesper Norell

Vikt: 31 kg – 147 cm

Plats: Sörvaer

Datum: 2017-04-03

Art: Insjööring

Fångstman: Mats Carlsson

Vikt: 12.360

Plats Vänern

Datum: 2007-03-02

Art: Id

Fångstman: Linus Ericsson

Vikt: 2.300

Plats Dyltaån

Datum: 2013-08-22

Art: Bleka

Fångstman: Henrik Lindgren

Vikt: 7.100

Plats: Okänt

Datum: 2008-05-20

Art: Asp

Fångstman: Linus Ericsson

Vikt: 5.520

Plats Väringen

Datum: 2015-08-11

Art: Mört

Fångstman: Gunnar Wulfstrand

Vikt: 500

Plats Norasjön

Datum: 2017-08-23

Art: Färna

Fångstman: Jesper Dyberg

Vikt: 2.170

Plats Arbogaån

Datum: 2012-05-13

Art: Havsöring

Fångstman: Fredrik Samuelsson

Vikt: 7240gr

Plats: Indalsälven

Datum: 2012-08-12

Art: Regnbåge

Fångstman: Kenta

Vikt: 7.740

Plats: Berget Eksjö

Datum: 2017-10-01

Art: Solabborre

Fångstman: Fredrik Samuelsson

Vikt: 40gr

Plats: Chisinau, Moldavien

Datum 2011-07-11

Art: Nors

 Fångstman: Linus Eriksson

Vikt: 140gr

Plats: Vänern

Datum:  2018-02-28

Art: Lake

 Fångstman: Linus Eriksson

Vikt: 1435gr

Plats: Vänerm

Datum:  2018-02-14

Art: Makrill

 Fångstman: Ulf Kliest

Vikt: 800gr

Plats: Lofoten

Datum: 2018-07-17

Art: Långa

 Fångstman: Ulf Kliest

Vikt: 7,9kg

Längd: 101cm

Plats: Lofoten

Datum: 2018-07-17

Art: Stäm

 Fångstman: Kurt-Arne Larsson

Vikt: 138gr

Längd: 24cm

Plats: Räktjärv, Norrbotten

Datum: 2020-04-29