Kallelse årsmöte 30/6

Styrelsen kallar till årsmöte 30/6. I och med de skjutna årsmötena p.ga pandemin så har vi valt att ta ett årsmöte mitt på året för att kunna återgå till årsmöte under April som tidigare nästa år.

Mötesplats är Strandstugan, mötet startar klockan 19:00.

Ev. motioner skickas till styrelsen så snart som möjligt.

Möteshandlingar finns på plats.

Väl mött!

Comments

Kommentarer