bty

KM2 13/2

På söndag 13/2 kör vi KM2 på Långsjön vid Rönneshyttan. Parkering vid sjöns västra sida som vanligt.
Fiske mellan 10 och 14.
Isen kontrollerad idag 4/2 men håll koll på hemsidan i fall vi behöver byta sjö vid ev. mildväder.

Comments

Kommentarer