KM3 13/3

Vi välkomnar alla medlemmar till KM3 på Sundsjön norr om Lundsfjärden. Samling/utgång vid reservats-informationskylten i sydöstra sidan längs Kottbovägen.

Fiske mellan 10 och 14 om inte annat önskas. 30 minuters utgångstid och 45 minuters ingångstid. Startavgift 120kr.

OBS, begränsat område enligt kartan FVOs hemsida och bild nedan. Start vid röda markeringen.

Comments

Kommentarer