Arbetskväll Onsdag

Vi måste köra ett pass med inventering av vad som gått
sönder under vintern, vi ska även förbereda pråmen och
sjösätta den!

Så ställ upp och hjälp till nu!!
Trängbo onsdag 6/4 Vid 17

Comments

Kommentarer