Kategori: pimpel

Resultat Döv Sm Hyttsjön i Falun!

Senior.

1. Mikael Himmelroos Strömmen 2269 gr.

Yngre Herrveteran :

1. Jonas Berglund 2974 gram

2. Harald Karlsson Ödsfk 2317 gr.

3. Mikael Nyman Ödsfk/NGF 1667 gr.

4. Benny Bark Dalarna 1584 gr

5. Thord Högberg Dalarna 658 gr

6. Anders Wetterskog Dalarna 379 gr

Äldre veteran:

1. Jaroslav Korenkiewicz strömmen 1291 gr.

2. Conny Larsson Ödsfk 1227 gr

3. Rolf Lindfors Dalarna 964 gr

2 mannalag

1. Ödsfk 1 Jonas/Mikael ödsfk 4637 gr.

2. Ödsfk 2 Conny/Harald 3619 gr.

3. Strömmen Jaroslav/Mikael Strömmen 3517 gr.

4. Dalarna 1 Rolf/Benny 2548 gr.

5. Dalarns 2 Thord/Anders 1037 gr.

3 mannalag

1. Ödsfk Conny/Harald/Jonas 6539 gr.

2. Strömmen/Dalarna Jaroslav /Mikael/Thord 4175 gr.

3. Dalarna Anders/ Benny/ Rolf 2927 gr.